top of page

Hallo, wakker worden...............Vanaf 01-07-2021 dient bij aan-/ verkoop van uw woning een nieuw model taxatierapport te worden gehanteerd.


Het nieuwe taxatierapport wordt uitgebreid met extra informatie over Fundering, Hernieuwde energie (als gevolg van het klimaatakkoord), Isolatiestandaard, Transitievisie Warmte, Onderhoud en Reparatiekosten.


Laat ik vooropstellen er een groot voorstander van te zijn dat al deze informatie beschikbaar komt. Daar had jaren geleden al sprake van moeten zijn. Dat er verbetering komt in de kwaliteit en inhoud van het taxatierapport is zondermeer een pré.


Maar we zadelen de consument wel op met heel veel extra kosten! De kosten van het taxatierapport zullen fors stijgen. Een taxateur dient straks veel meer werk te gaan verrichten. De kosten van een verplicht energielabel worden ook veel hoger. Het is verplicht op het energielabel vanaf 01-01-2021 ‘het primair fossiel energiegebruik in KwH/m2 per jaar’ te vermelden. Dit is alleen meetbaar door een gecertificeerd energieprestatieadviseur. Dus extra kosten voor de consument. Daar staat tegenover dat we de consument mogelijk ook behoeden voor onvoorziene toekomstige uitgaven.


Kan ik deze kosten van verduurzaming (mee)financieren?


Ja, dat kan. De hypotheekmarkt wordt thans overspoelt met allerlei financieringsconstructies om te gaan verduurzamen. Dat nu middels een hypotheek financiering regelen is door de historisch lage rente een heel interessante optie.


Ik verwacht dat op basis van al deze extra taxatieinformatie de hypotheekbanken zich nog nadrukkelijker gaan mengen in de discussie welke werkzaamheden bij aankoop van een woning direct uitgevoerd dienen te worden.

De banken zullen extra druk aan de geldlener gaan opleggen om te gaan verduurzamen. Je krijgt nog wel een hypotheek, maar alleen als……..


Met andere woorden direct meer aanvangskosten en dat zou uiteindelijk wel eens een prijs dalend effect op de woningmarkt kunnen gaan geven, voor met name de oudere koopwoningen.

Comments


Eerdere blogs
bottom of page