top of page

Corona en uitstel betaling verzekeringspremies


In deze bijzondere tijden is het voor vele ondernemers moeilijk om hun financiële betalingen op tijd te verrichten, simpelweg omdat er nauwelijks omzet wordt gedraaid cq. inkomsten zijn.

Verzekeraars begrijpen dit en willen meedenken door betalingstermijnen te verlengen.

Zo hebben wij voor meerdere werkgevers geregeld dat de pensioenpremies voor de komende drie maanden nog niet voldaan behoeven te worden. Uiteraard blijft de betalingsverplichting bestaan, doch de nog verschuldigde premie wordt later, middels een inhaalpremie, binnen de financiële mogelijkheden van de onderneming/ondernemer, in rekening gebracht.

Er zijn meer initiatieven. Bijvoorbeeld ook bij banken. Voor klanten met zakelijke leningen hebben wij o.a. bij ING geregeld dat de komende zes maanden de aflossingsverplichting komt te vervallen. Ook dat biedt even financiële ruimte. Zeker in de zakelijke verzekeringsmarkt geldt dat veel verzekeraars en banken ( helaas niet allen) mee willen denken in oplossingen. Wilt u ook hulp bij uitstel van betaling van verzekeringspremies of aflossingstermijnen ? SmartVerzekeren biedt graag haar ondersteuning aan.

Eerdere blogs
bottom of page