top of page

Arbeidsongeschiktheidsverzekering veel te duur?

Iedere ondernemer die ik spreek met een arbeidsongeschiktheidsverzekering klaagt na verloop van tijd over twee zaken. Ten eerste de hoogte van de verzekeringspremie en ten tweede het gevoel dat als hij de verzekering nodig heeft, de verzekeraar niet betaalt.

Iedere ondernemer die ik spreek zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering klaagt niet. Hij of zij lopen alleen wel (on)bewust het risico bij ziekte of ongeval een dusdanig inkomensverlies op te lopen, dat hij/zij al hun bezittingen moeten verkopen en uiteindelijk nog rond moeten komen van een bijstandsuitkering.

Als ik offertes opvraag van verzekeraars zijn er grote verschillen in premies en voorwaarden. Duidelijk is wel dat je die arbeidsongeschiktheidsverzekering kiest die het beste bij jou én jouw portemonnee past. Om een foute keuze te voorkomen is het van groot belang dat je jezelf vooraf goed laat informeren.

Mijn stelling is:

Het arbeidsongeschiktheidsrisico verzeker je alleen niet ls je er 100% zeker van bent dat je altijd gezond blijft.

Eerdere blogs
bottom of page